Eduskuntavaalit 2023

Vuoden 2023 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys on Suomessa 22.–28.3.2023 ja ulkomailla 22.–25.3.2023. Tarjoamme ehdokkaina oleville jäsenillemme mahdollisuuden esittäytyä tällä sivulla.

Agronomiliiton jäsenet ehdolla kevään 2023 eduskuntavaaleissa

Meille tietonsa ja vastauksensa toimittaneiden jäsenten esittely:

 

Anne Kalmari
MMM, agr.
Kansanedustaja
54 v
Kotikunta: Kivijärvi
Suomen Keskusta, vaalipiiri: Keski-Suomi
www.annekalmari.fiPeloton nainen periferiasta lähti aikoinaan eduskuntaan puolustamaan maaseutua ja suomalaista ruokaa. Työ jatkui tällä kaudella maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana. Hanskaan niin EU-päättämisen kuin budjettiasiat eduskunnassa suuren valiokunnan ja valtiovarainvaliokunnan jäsenyyden myötä. Olen myös vetänyt harvaan asutun maaseudun parlamentaarista työryhmää.  Koulutus ja kielitaito on antanut hyvän pohjan kansainvälisiin tehtäviin. Olen tehnyt vaalitarkkailuja ukomailla ja toiminut Euroopan neuvoston kestävän kehityksen komitean puheenjohtajistossa. Rohkenisinpa sanoa, että olen kokenut, päättäväinen,aikaansaapa, iloista ilmapiiriä ympärilleni luova ihminen, jonka seurassa ei pipo kiristä.

Kotona meillä on maatila, jossa huolehdimme matkailijoista sekä kasvatamme ylämaan nautoja. Olen lypsänyt lehmiä ennen eduskuntauraani ja sen aikanakin - ja olen ylpeä siitä.  Traktorihommatkin sujuu; pidinhän maatilaa jo ennen puolisoni Rikun tuloa kuvioihin. Meillä ollaan tasa-arvoisia!

Kolme ruokaketjun ja uusiutuvien luonnonvarojen kannalta tärkeintä keinoa kohdata muuttuva tulevaisuus:

 1. Luontoarvokauppa ja hiilipörssi toisivat maanomistajille uusia ansaintatapoja ja mahdollisuuksia hyödyntää maita uudella tavalla. Markkinat hoitaisivat sitä, mitä muutoin täytyy yhteiskunnan hoitaa.
 2. Proteiinikasvien lisääminen loisi uutta työtä Suomeen. Rahat saataisiin maisemanhoitoon tähtäävistä tuista.
 3. Etätyö säästi lähes 10 prosenttia autoilun päästöistä korona-aikana. Kunnon laajakaistat ja periaatepäätös työpaikkojen avaamisesta lähtökohtaisesti paikkariippumattomasti vähentäisi painetta metsäkatoa aiheuttavan kaupunkirakentamisen lisäämiseen.

Kolme kohdetta ruokaketjusta, joilla valtion velkaa voidaan pienentää:

 1. Tuet, jotka ohjautuvat ruuantuotannon hankaloittamiseksi tehtävään tutkimukseen ja hanketoimintaan
 2. Tuet, jotka ohjautuvat ruuantuotannon ulkopuolelle
 3. Kosteikkoviljelyrahat

 

Sami Kilpeläinen
MMM, agr., VTM
Hankintajohtaja, maa- ja metsätilallinen
45 v
Kotikunta: Sotkamo
Kristillisdemokraatit, vaalipiiri: Oulu
www.samikilpelainen.fi
 

Olen hankintajohtaja ja johtoryhmän jäsen meijerialalla. Toimin 2003-2013 MTK:n ja maitovaltuuskunnan maitoasiamiehenä. Olen Sotkamon kunnanvaltuuston III vpj., aluevaltuutettu ja KD-ryhmäjohtaja.

Olen Naimisissa ja 2 lapsen isä. Olen maa- ja metsätilallinen Sotkamon Tipasojan kylästä – Ikolan isäntä. Urheilumies. Kodin perintönä on halu kehittää itseäni, ahkeruus, työn arvostus ja vahva yhteisöllisyys sekä kristillinen arvopohja. 

Järjen ääni. Lupaan olla rohkea ja luja sekä puolustaa niitä, joiden ääni ei kuulu. Teen täysillä töitä ja ajan Pohjois-Suomen asiaa. Olen periksiantamaton ja lupaan olla jatkossakin ahkera.

Suomen on pidettävä kiinni metsäomaisuudesta. Valta metsistä kuuluu yksityisillä metsänomistajille, ei sosialisteille. Keskikoisen maitotilan kulut ovat nousseet 50-80 000 euroa vuodessa. Elintarvikemarkkinalaki ja kilpailulaki on muutettava ja vahvistettava tuottajien ja jalostajien asemaa ketjussa. Päätöksentekijöiksi tarvitaan käytännön asiantuntemusta.

Kolme ruokaketjun ja uusiutuvien luonnonvarojen kannalta tärkeintä keinoa kohdata muuttuva tulevaisuus:

 1. Biodiversiteetin tukeminen esim. laidunnuksen, eläinten pidon ja monipuolisen peltoviljelyn kautta. Se tuo markkinoilta lisätuloa ja oikeutusta.
 2. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen energiana, biokaasu ja turve.
 3. Hiilipäästöt ja kustannukset korreloivat. Tilojen talous ja kestävä kehitys menevät silloin käsi kädessä.

Kolme kohdetta ruokaketjusta, joilla valtion velkaa voidaan pienentää:

 1. Ruoan hinnan nousu tuo lisää alv-tuloja.
 2. Byrokratian pienentäminen säästää henkilöstökuluja.
 3. Hajasijoitus; kalliit Helsingin toimitilat pois käytöstä ja ihmiset etätöihin.

 

Marjo Mäkinen-Aakula
MMM, agr.
Maatalousyrittäjä
58 v
Kotikunta: Orivesi
Suomen Keskusta, vaalipiiri: Pirkanmaa
https://marjomakinen-aakula.fi


 

Toimin ruokaketjun kehittämistehtävissä Turun yliopistossa lähes 20 vuotta ja viimeiset 5 vuotta olen ollut päätoimisena maatalousyrittäjänä. Tuotan perunaa ja avomaan vihanneksia omaan torimyyntiin ja pirkanmaalaisiin reko-lähiruokarenkaisiin. Perheeseeni kuuluvat puoliso ja 3 aikuista lasta. Poliittiset tehtäväni ovat Pirkanmaan maakuntahallituksen jäsen, hyvinvointialueen valtuutettu ja Oriveden kaupunginvaltuuston 1. vpj. Teemani näissä vaaleissa ovat 

 1. Elävä ja yritteliäs Suomi - erityisesti maaseudun palveluista pitää pitää kiinni ja yrittämisen edellytyksiä tulee parantaa.
 2. Oikeudenmukainen Suomi - ruokaketjun tulonjaon oikeudenmukaisuutta pitää parantaa ja päätöksenteko metsistä tulee tehdä mahdollisimman lähelle ihmistä.
 3. Turvallinen Suomi - ulkopoliittinen turvallisuus on pidettävä kunnossa, yhteiskunnan sisäinen turvallisuus on varmistettava ja segrekaatiota ehkäistävä ja kotona asuvien ikääntyneiden turvallisuuden tunteesta on huolehdittava.

Kolme ruokaketjun ja uusiutuvien luonnonvarojen kannalta tärkeintä keinoa kohdata muuttuva tulevaisuus:

 1. Hiilen sidontaa peltomaahan on lisättävä. Tällä vastataan sään ääri-ilmiöihin ja turvataan satotasoja.
 2. Monimuotoisuudesta on huolehdittava sekä metsissä että pelloilla, jotta ekosysteemi pysyy tasapainossa. 
 3. Kotimaista lannoiteteollisuutta on rakennettava uudelleen hyödyntämällä lähivuosina toteutuvaa tuulivoimakapasiteettia.

Kolme kohdetta ruokaketjusta, joilla valtion velkaa voidaan pienentää:

 1. Julkisissa hankinnoissa on lisättävä kotimaisen ruoan käyttöä, mikä lisää taloudellista toimeliaisuutta yhteiskunnassamme.
 2. Julkisissa hankinnoissa käytettävien hankintakriteerien vastata Suomessa voimassa olevia alkutuotannon  tuotantokriteerejä.
 3. Hallintobyrokratiaa tulee purkaa ruokaketjun eri osista.

 

Jos olet ehdolla kevään 2023 eduskuntavaaleissa, eikä tietojasi löydy täältä, laadi itsestäsi lyhyt esittely ja vastaa em. kysymyksiimme täyttämällä lomake täällä »

Täytä lomake ja lataa mukaan hyvälaatuinen valokuvasi viimeistään ma 20.3.2023. Huomioithan, että verkkosivuillamme julkaistaan vain lomakkeen täyttäneiden ehdokkaiden tiedot. Tiedot eivät päivity verkkosivuillemme automaattisesti. Pidätämme oikeuden muutoksiin ja muokkauksiin.

Agronomiliiton jäsenille viestitään vaalien alla verkkosivuilla julkaistuista ehdokasesittelyistä mm. Alimenta express -uutiskirjeissä. 

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiimme:

Luonnonvara-alojen hallitusohjelmatavoitteet
Sote-liittojen hallitusohjelmatavoitteet