Kiky neuvottelutulos 2016 valtiosektorille

Kilpailukykysopimuksen sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia.

Kilpailukykysopimuksen neuvottelutuloksen seurauksena pidennetään työaikaa. Virastotyöajassa pidennys on 6 minuuttia päivässä. Muutos tulee voimaan helmikuun alusta 2017. Lomarahoja leikataan määräaikaisesti 30%:lla kolmena lomanmääräytymisvuotena 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019. Lisäksi sovittiin selviytymislausekkeesta virastojen taloudellisten vaikeuksien varalle sekä työaikapankkia koskevista virastokohtaisista neuvotteluista.

Sopimus löytyy täältä.