Akavan keskustelualoite: Ruokasektori kasvuun.

Ruoka on noussut entistä tärkeämpään asemaan suomalaisten arkipäivässä. Ruoasta puhutaan yhä enemmän eri medioissa ja kuluttajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota ruuan laatuun ja alkuperään. Ruokakulttuuri eri muodoissaan näkyy uusilla tavoilla. Ruoka-ala työllistää jopa 300 000 henkilöä ja tuottaa lähes viisi miljardia euroa verotuloja. Tästä huolimatta ruoka-alan merkitys ei näy riittävästi ajankohtaisessa talouskeskustelussa.

Akava uskoo ruoka-alan tulevaisuuteen. Alalle voidaan luoda tuhansia uusia työpaikkoja sekä saada lukuisia uusia menestyviä alan yrityksiä Suomeen. Tämä vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta alan kehittämiseen sekä selkeitä toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamiseksi.

Akava on käynyt suomalaisen ruokajärjestelmän toimijoiden ja omien jäsenliittojensa kanssa vuoropuhelua mahdollisuuksista kehittää ruoka-alaa entistä vahvemmin ja saada ala vahvaan kasvuun. Tämän taustatyön pohjalta Akava haluaa nostaa keskusteluun keskeisiä näkökohtia ja ehdottaa toimenpiteitä, joiden avulla Suomen ruokasektorista voidaan tehdä paremmin työllistävä ja talouskasvua merkittävästi edistävä ala.

Tutustu tarkemmin  Akavan keskustelualoitteeseen  ”Eväitä ruokasektorin kasvuun" tästä >>