Ajankohtaista työmarkkinaneuvotteluista 2023

Tälle sivulle kootaan ajankohtaisia tietoja työmarkkinaneuvotteluista Agronomiliiton jäsenten osalta. Agronomiliitto neuvottelee suoraan neuvonnan työehtosopimuksesta, muilla aloilla olemme osa isompia neuvottelujärjestöjä: yksityisillä aloilla YTN:ää ja julkisilla aloilla JUKOa.

Talven ja kevään 2023 aikana neuvotellaan useimmilla työmarkkinasektoreilla palkankorotuksista. Useilla aloilla neuvottelut alkoivat jo syksyllä optiovuoden osalta, ja  irtisanomisten myötä avattiin muutkin työehtosopimuskohdat. Lukuisia neuvottelutuloksia on saatu, ks. julkinen sektori juko.fi/ajankohtaista sekä yksityissektorin eri alojen tulokset ytn.fi/neuvottelut.

Yksityinen sektori

Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN neuvottelee lukuisten alojen työehtosopimuksista, myös Agronomiliiton jäsenten puolesta. Agronomiliitto on YTN:n jäsenliitto ja osallistuu YTN:n tausta- ja valmisteluryhmiin ja hallitukseen kulloistenkin paikkojen mukaisesti. Agronomiliiton yksityissektorin jäsenten suurimmat toimialat ovat elintarvike- ja kaupan ala, joissa ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta. Elintarvikealan ylemmille neuvotellaan työmarkkinakierroksittain palkantarkistussuositus YTN:n ja Elintarviketeollisuuden välillä. 

YTN:n neuvottelutavoitteilla pyritään tämän neuvottelukierroksen eri pöydissä perhevapaauudistuksen mukaisiin yhdenvertaisiin palkallisiin vanhempainvapaisiin sekä ostovoimaa tukeviin palkankorotuksiin. Ns. vientimallin mukaisesti suurten vientialojen neuvottelutulokset vaikuttavat suuntaa-antaen myös muiden alojen työehtosopimusneuvotteluihin. Keskeisimpänä on teknologiateollisuuden ala, jossa ylemmät toimihenkilöt pääsivät sovitteluprosessin ja yhden kolmipäiväisen lakon (1.-3.2.) kautta sovintoon 14.2. YTN hallituksen hyväksyttyä valtakunnansovittelijan tekemän sovintoesityksen. Ajalle 15.-17.2. suunniteltu toinen lakko peruuntui sovintoon pääsyn myötä, ja samoin päättyi alalle tammikuussa julistettu ylityökielto. Lakot ja ylityökiellot koskivat yhteensä vain pientä määrää Agronomiliiton jäseniä. Sopimukseen pääsyä esti aiemmin näkemyserot tarvittavien palkankorotusten tasosta ja rakenteesta. Sopimuksen kustannusvaikutus on kahdelle vuodelle 7%, lue yksityiskohtaiset ehdot palkankorotuksista täältä. Palkankorotusten kustannusvaikutus vastaa alempana kerrottuja työntekijöiden ja toimihenkilöiden sopimuksia. Tekstipuolella merkittävää oli toiselle vanhemmalle saavutettu 32 palkallinen vanhempainvapaamahdollisuus ml. adoptiovanhemmat. Kovana hintana YTN maksoi perhevapaauudistuksesta lyhennykset muutosneuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoihin.

Teknologiateollisuuden työntekijäpuoli pääsi sopimukseen jo helmikuun alussa ja toimihenkilöt pian sen jälkeen. Teknologiateollisuuden ja samalla ratkenneiden kemianteollisuuden työntekijöiden perälauta-mallisissa neuvottelutuloksissa saavutettiin kaksivuotinen sopimus ja n. 7 %:n kustannusvaikutus, jossa palkankorotukset jakautuvat kahdelle vuodelle ja lisäksi 2023 maksetaan kertaerä. Teknon työntekijät eikä toimihenkilöt eivät sopineet pitkistä palkallisista perhevapaista toiselle vanhemmalle. 

Edellä mainitut tulokset johtivat useiden alojen näitä ehtoja lähellä oleviin ratkaisuihin. Lisätietoa YTN eri sektoreiden neuvottelutilanteesta ks. ytn.fi/neuvottelut. Neuvottelut jatkuvat vielä mm. kemian alalla, jossa on verraten paljon Agronomiliiton jäseniä. Esimerkiksi suunnittelu- ja konsulttialalla päästiin hiljattain sopimukseen ja ylityö- ja venymiskielto päättyi.

YTN:n edustajina neuvottelemme yhdessä muiden elintarvikealan taustaryhmän toimijoiden kanssa elintarvikealan ylemmille toimihenkilöille palkantarkistussuosituksen Elintarviketeollisuusliitto ry:n (ETL) kanssa sopien. Aikatauluun vaikutti, että elintarvikealan toimihenkilöiden TES-neuvottelut olivat pitkittyneet. Neuvottelutulos löytyy keväällä 2023 YTN elintarvikealan sivuilta.

Neuvonta 

Neuvonta-alan työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos 20.2.2023 runkosopimuksesta, ja maaliskuun alussa neuvottelutulos Faba osk:n ja Viking Geneticsin sopimuksesta, joista molemmat ovat osapuolten hallintojen hyväksymiä. Työntekijäpuolta edustavat liitot (AGRL, Jyty, JHL, PRO) irtisanoivat neuvonta-alan työehtosopimukset päättymään 31.1.2023, koska syksyiset neuvottelut vuoden 2023 palkoista ja syksyllä 2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen mukaisista palkallisista perhevapaista eivät tuottaneet tulosta. Neuvottelut saatiin maaliin hyvässä hengessä. Koko työehtosopimuskokonaisuus löytyy Agronomiliiton neuvonta-alan sopimussivulta.

Keskeisenä tavoitteenamme neuvonta-alan neuvotteluissa oli ostovoimaa tukevien palkankorotusten lisäksi myös sopia yhdenvertaisista palkallisista perhevapaista. Neuvonta-alan houkuttelevuus ja työntekijäpito on tärkeä asia sekä työnantaja- että työntekijäosapuolille.

Agronomiliiton jäsenten osalta ylempien toimihenkilöiden neuvottelijoina olivat Agronomiliiton neuvottelupäällikkö, juristi sekä ProAgria Akavalaisten pääluottamusmies, Agronomiliiton neuvonnan neuvottelukunnan puheenjohtaja. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja kommentteihin!

Julkinen sektori

Palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Valtion työmarkkinalaitos saavuttivat 22. helmikuuta neuvottelutuloksen valtion virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2023–2025. Osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen 23. helmikuuta. Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen. Katso tarkemmin JUKOn sivuilta.

Yliopistosektorilla neuvottelut palankorotuksista ovat alkaneet tammikuussa 2023, mutta palkkaratkaisua ei ole syntynyt. Sopimus on irtisanottu 17.2. Yliopistojen neuvotteluista viestitään JUKOn sivuilla ja somessa tunnisteilla  #juko # neuvotellen2023 #MeOlemmeYliopisto

Vuonna 2022 sovittuun kuntien ja hyvinvointialueiden työ- ja virkaehtosopimukseen kytkettiin eräiden yksityisen alan tämän talven palkankorotusten vaikutus. Tästä vaikutuksesta sovittiin helmikuussa 2023 ja palkankorotukset löytyvät JUKOn tiedotteesta.