Valtuustovaalin tulos

Agronomiliiton valtuusto kaudelle 2021-2024 on valittu vaalilla, joka käytiin 26.10.-19.11.2020.

Vaalissa oli äänioikeutettuja jäseniä 4827 ja ääniä annettiin 1996 kpl. Äänestysprosentti oli näin ollen 41,4%. Äänestysaktiivisuus oli erittäin hyvä verrattuna vastaaviin muihin vaaleihin Suomessa ja äänestysprosentti sama kuin Agronomiliiton edellisissä valtuustovaaleissa vuonna 2016.

Vaalilla valittiin valtuustoon 23 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Valituksi tulleet valtuuston jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä on esitetty taulukossa TÄÄLLÄ.

Valitut jäsenet on esitetty taulukossa vaaliliitoittain. Varsinaiset jäsenet vasemmassa sarakkeessa ja heidän varajäsenensä oikealla. Kunkin henkilön nimen perässä on hänen saamansa henkilökohteinen äänimäärä sekä ns. vertailuluku, joka on laskettu ehdokkaan edustaman vaaliliiton (eli ehdokaslistan) saaman kokonaisäänimäärän perusteella. Valinta tehdään vertailulukujen perusteella.

Uusi valtuusto aloittaa toimintansa vuoden 2021 alusta.

Onnea uusille valtuutetuille ja kiitos kaikille ehdokkaina olleille sekä vaalissa äänestäneille!