Ehdokasasettelu – Vaaliopas ja lomakkeet

Ohjeistukset ja asiakirjat Valtuustovaalin 2020 ehdokasasettelua varten.

Vaalioppaassa on ohjeet ehdokkaiden asettamisesta ja äänioikeuden käyttämisestä. Vaaliopas löytyy TÄÄLTÄ.

Liiton jäsenyhdistykset ja kiintiöön oikeutetut neuvottelukunnat ja valiokunnat voivat asettaa ehdokkaansa perustamatta valitsijayhdistystä.

Liiton viisi äänioikeutettua jäsentä voi perustaa myös valitsijayhdistyksen.

Jäsenyhdistysten, neuvottelukuntien, valiokuntien ja valitsijayhdistysten on toimitettava vaaliasiakirjat viimeistään torstaihin 17.9. kello 16.00 mennessä Agronomiliiton toimistoon. Vaaliasiakirjoihin kuuluvat ehdokaslistat, suostumukset, valokuvat, henkilötiedot ehdokkaista ja vaaliasiamiehistä sekä valitsijayhdistysten perustamissopimukset.

Asiakirjat voidaan tuoda toimistoon, postittaa osoitteella Agronomiliitto ry, Vaalitoimikunta, PL 44, 00131 Helsinki tai lähettää sähköpostina toimisto@agronomiliitto.fi.

Ehdokkaiden valokuvat toimitetaan sähköpostina Agronomiliiton viestintäpäällikölle mary.petri@agronomiliitto.fi  viimeistään 17.9. klo 16.00 mennessä. Viestissä tulee olla merkintä ”Valtuustovaali” ja siinä tulee mainita ehdokkaan sekä hänen ehdokaslistansa nimet.

Täytettävät, ehdokasasetteluun tarvittavat lomakkeet löytyvät täältä:

Ehdokaslista 2020

Ehdokkaan tiedot ja suostumus 2020

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja 2020


Muistilista vaalin aikataulusta ja ehdokkaista löytyy TÄÄLTÄ.

Agronomiliiton Vaalijärjestys on tulostettavissa TÄÄLTÄ.

Voit tutustua ja tarvittaessa tulostaa Agronomiliiton säännöt TÄÄLTÄ.