Valtuustovaalit 2020

Vuonna 2020 toimeenpannaan Agronomiliiton valtuustovaali, jossa valitaan valtuustoon uudet jäsenet kaudelle 2021-2024. Vaali käydään 26.10.-19.11.2020.

Agronomiliiton valtuusto on liiton ylin päättävä toimielin. Valtuustossa on 25 jäsentä.

Työikäisistä jäsenistä valitaan valtuustoon vuonna 2020 postivaalilla 23 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet neljän vuoden toimikaudeksi.

Opiskelijat valitsevat kaksi valtuustoedustajaansa joka toinen vuosi omassa kokouksessaan, joten opiskelijat eivät osallistu valtuustovaaliin. Seniorijäsenillä on vaalissa äänioikeus, mutta he eivät voi asettua ehdokkaaksi. Heitä edustaa valtuustossa seniorivaliokunnan puheenjohtaja.

Ryhdy ehdokkaaksi

Valtuuston jäsenenä voit vaikuttaa oman liittosi asioihin. Valtuuston tärkeä tehtävä on huolehtia liiton toiminnan suunnasta, taloudesta sekä edunvalvonnan merkittävistä linjauksista.

Valtuuston jäsenenä olet oman sektorisi edustaja ja asiantuntija ja tunnet oman viiteryhmäsi tarpeet. Toimit linkkinä omaan jäsenyhdistykseesi, valiokuntaasi, neuvottelukuntaasi tai valitsijayhdistykseesi ja viestit molempiin suuntiin alan ongelmista ja liitossa menneillään olevista tärkeistä hankkeista.

Ehdokkaana liitto toivoo sinulta aktiivisuutta, laaja-alaista osaamista ja valmiutta tuoda näkemyksesi keskusteluun myös ammatillisista ja muiden sektoreiden asioista. Toivottavaa on, että tunnet liiton toimintaa ja pystyt toimimaan liiton ”käyntikorttina” kentällä. Tärkeintä kuitenkin on aito halu olla mukana toiminnassa ja vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.

Ehdokasasettelu

Ehdokkaita valtuustoon valittaviksi voivat asettaa valitsijayhdistystä perustamatta Agronomiliiton jäsenyhdistykset sekä kiintiöiden piiriin kuuluvat liiton neuvottelukunnat ja valiokunnat, joita ovat kunta, neuvonta, opettajat, valtio, viljelijät, yksityissektori, yliopisto ja yrittäjät. Lisäksi valitsijayhdistyksen perustamalla voivat vähintään 5 liiton henkilöjäsentä asettaa vaaliin ehdokkaita.

Ehdokasasettelu jäsenyhdistyksissä, neuvottelukunnissa ja valiokunnissa on alkanut maaliskuussa 2020.

Liiton henkilöjäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa, eikä ole siirtynyt liiton seniorijäseneksi tai ole opiskelijajäsen, voi asettua ehdokkaaksi.

Kiinnostuitko?

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä oman yhdistyksesi, neuvottelukuntasi tai valiokuntasi puheenjohtajaan mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin elokuun aikana. Hän osaa kertoa, miten voit ryhtyä ehdokkaaksi. Tietoja toimielinten ja jäsenyhdistysten toimijoista löydät esimerkiksi Agronomiliiton Vuosikirjasta tai soittamalla liiton toimistoon puh. 09 251 1160.

Valtuustovaalin vaaliluettelo nähtävänä Agronomiliitossa

Äänioikeutettujen vaaliluettelo pidetään nähtävänä Agronomiliiton toimistossa 3.–11.8.2020 toimiston aukioloaikana (arkisin klo 9.00- 16.00).

Agronomiliiton äänioikeutetut jäsenet saavat kesäkuussa ilmoituksen äänioikeudestaan.

Huomautukset vaaliluetteloon on tehtävä kirjallisesti 19.8. kello 16.00 mennessä. Huomautukset toimitetaan osoitteella: Agronomiliitto ry, Vaalitoimikunta, PL 44, 00131 Helsinki.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen liittoon

Jäsenyhdistysten, neuvottelukuntien, valiokuntien ja valitsijayhdistysten on toimitettava vaaliasiakirjat viimeistään torstaihin 17.9. kello 16.00 mennessä Agronomiliiton toimistoon. Vaaliasiakirjoihin kuuluvat ehdokaslistat, suostumukset, valokuvat, henkilötiedot ehdokkaista ja vaaliasiamiehistä sekä valitsijayhdistysten perustamissopimukset. Asiakirjat ja ohjeistukset löytyvät TÄÄLTÄ

Ehdokkaiden valokuvat toimitetaan sähköpostina Agronomiliiton viestintäpäällikölle mary.petri@agronomiliitto.fi viimeistään 17.9. klo 16.00 mennessä. Viestissä tulee olla merkintä ”Valtuustovaali” ja siinä tulee mainita ehdokkaan sekä hänen ehdokaslistansa nimet.

Agronomiliiton jäsenyhdistysten, neuvottelukuntien ja valiokuntien puheenjohtajille on postitettu Vaaliopas 2020. Vaaliopas sisältää ehdokasasettelussa tarvittavat sopimus- ja suostumuslomakkeet. Vaaliopas ja lomakkeet ovat myös tulostettavissa liiton verkkosivuilta www.agronomiliitto.fi/Jäsenpalvelu. Vaalijärjestys sekä Agronomiliiton säännöt löytyvät samoin verkkosivuiltamme. Tarvittaessa Vaalioppaita voi tilata liiton toimistosta.

Vaali käydään 26.10.-19.11.2020

Valtuustovaali 2020 käydään 26.10.-19.11.2020. Vaalikuoren viimeinen palautuspäivä postissa on 12.11. ja sen tulee olla perillä Agronomiliitossa vaalitoimikunnalla viimeistään 19.11. kello 12.00 mennessä. Vaalikuoren voi myös toimittaa suoraan liiton toimistolle em. määräaikaan mennessä.

Äänestää saavat ne Agronomiliiton henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun 1. erän toukokuun loppuun mennessä.

Äänioikeutettu jäsen saa kirjallisen ilmoituksen äänioikeudestaan kesäkuussa.

Äänioikeutetut saavat lokakuussa kotiinsa kirjeen, jossa on ohjeet äänestystä varten, äänestyslippu, palautuskuori sekä kaikkien ehdokkaiden esittely.