Työttömien aktiivimalli muuttuu 1.4.2019 – aktiivisuutta voi kerryttää myös Agronomiliiton palveluilla

Huhtikuun 2019 alusta alkaen kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta voi osoittaa aktiivisuutta.

Myös ammattiliitto tai ammattijärjestö tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yhdistys voi järjestää toimintaa, joka on aktiivisuutta kerryttävää.

Työ- ja elinkeinoministeriön johtaman työllistämishankkeen niin kutsutut SIB-toimet kerryttävät aktiivimallin mukaista aktiivisuutta. Lisäksi työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttää osallistujalle aktiivisuutta.

Tämä tarkoittaa sitä, että 1.4. alkaen myös Agronomiliiton tarjoamat tietyt palvelut kerryttävät aktiivisuutta.

 Agronomiliiton aktiivisuutta kerryttävät palvelut

Agronomiliiton tarjonta rakentuu nykyisten urapalveluiden tarjonnan ympärille. Aktiivisuutta kerryttävät valmennukset ovat pääosin verkkovalmennuksia. Löydät kulloinkin tiedossa olevat, aktiivimalliin sopivat valmennukset verkkosivujemme koulutuskalenterista.

Aktiivisuutta kerryttävät palvelut on verkkosivuillamme merkitty ”Aktiivimalliin yhteensopiva” -merkinnällä ja palveluiden kuvauksen yhteydessä on tieto siitä, miten toiminta kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta

Aktiivimalliin yhteensopivia Agronomiliiton palveluita ovat:

1. Tunnista ja sanoita osaamisesi –verkkovalmennus, alkaa 8.4.2019

Aktiivimallivalmennustemme ensimmäinen osa on Tunnista ja sanoita osaamisesi -verkkovalmennus. Valmennuksen aikana kirkastat itsellesi oman osaamisesi ja parhaat valttisi työmarkkinoilla. Tunnista ja sanoita -verkkovalmennukseen sisältyy 5 moduulia ja se kestää kaksi viikkoa. Voit ilmoittautua tähän valmennukseen jo etukäteen koulutuskalenterissamme. Varmistathan, että osallistut valmennukseen vasta 1.4. jälkeen alkavan 65 päivän seurantajaksosi aikana.

2. Virtuaalinen vertaisryhmä työnhakijoille, alkaa 2.5.2019

Voit vaihtoehtoisesti osallistua virtuaalisesti toteutettavaan ryhmävalmennukseen. Aktiivimallivalmennuksessa on mukana 5 – 10 hengen ryhmä ja keskustelujen teemat päätetään ryhmän tarpeiden mukaan. Kokonaisuuteen kuuluu 3 virtuaalista keskustelua sekä ennakko- ja välitehtäviä.

3. Viisi näkökulmaa piilotyönhakuun -verkkovalmennus, (seuraa koulutuskalenteria)

Suoritettuasi Tunnista ja sanoita osaamisesi -valmennuksen, voit aloittaa 5 näkökulmaa piilotyönhakuun -verkkovalmennukseen. Valmennus kannattaa aloittaa seuraavan seurantajaksosi alussa. Tämän valmennuksen avulla opit useita tapoja hakea työtä piilotyömarkkinoilta, jotka kattavat 60 – 80 % avoinna olevista työpaikoista. 5 näkökulmaa piilotyönhakuun -valmennus koostuu 5 moduulista ja se kestää kaksi viikkoa.

4. Myy osaamisesi työnantajille -verkkovalmennus, (seuraa koulutuskalenteria)

Kolmas aktiivimalliin kuuluva valmennus on nimeltään Myy osaamisesi työnantajille. Valmennuksen aikana oivallat, missä osaamistasi tarvitaan, opit kertomaan osaamisestasi myyvästi ja löydät oman tapasi lähestyä työnantajia. Myös myy osaamisesi –valmennus koostuu 5 moduulista ja se kestää kaksi viikkoa. Tähän valmennukseen voi osallistua Piilotyöpaikat-valmennuksen jälkeen.

5. Muut liiton urapalvelut

Muut aktiivisuutta kerryttävät valmennukset ovat kahden-kolmen tunnin työpajoja, joissa tehdään yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Ne on merkitty erikseen koulutuskalenteriin. Jokaisessa on kuvattu, miten valmennus tulee suorittaa, jotta se täyttää aktiivisuusehdot. Webinaarit eivät täytä aktiivisuusehtoa.

Usein kysyttyä aktiivimallista

Milloin muutos astuu voimaan ja keitä se koskee?

Muutos astuu voimaan huhtikuun 2019 alussa. Muutos koskee niitä, joiden seurantajakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen. Muutos tulee siis voimaan vaiheittain eri henkilöillä.

Miltä ajalta aktiivisuus kertyy?

Lain mukaan 65 päivän jaksossa työllistymistä tukevan toiminnan tulee kestää vähintään viisi päivää, jotta se osoittaa mallin mukaista riittävää aktiivisuutta. Yksittäisten päivien osalta ei tutkita osallistumistuntien määrää. Osallistumisen kesto voi täyttyä joko:

  • yhtenäisenä ajanjaksona (jos yhtenäinen toimintakokonaisuus kestää esim. maanantaista perjantaihin)
  • yksittäisinä päivinä (jos toimintaa on yksittäisinä päivinä eivätkä ne muodosta yhtenäistä kokonaisuutta).

Mikä lasketaan aktiivisuutta kerryttäväksi toiminnaksi?

Toiminnan täytyy olla työllistymistä tukevaa toimintaa. Tällä tarkoitetaan valmennusta tai valmennusta vastaavaa toimintaa, joka edistää työllistymistä. Toiminta voi olla esim. työhaastatteluvalmennusta, valmennusta ansioluettelon tekemiseen tai pitkäkestoisempaa uravalmennusta.

Agronomiliiton aktiivisuutta kerryttävät palvelut on merkitty ”Aktiivimalliin yhteensopiva” -merkinnällä ja palveluiden kuvauksen yhteydessä on tieto siitä, että toiminta kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta.

Voinko yhdistää Agronomiliiton ja TE-toimiston järjestämiä palveluita kerryttääkseni aktiivisuutta?

Vaikka aktiivimallin edellyttävää aktiivisuutta voi kerryttää sekä TE-toimiston järjestämiin palveluihin että muiden 1.4. muutoksessa tarkoitettujen tahojen järjestämiin palveluihin osallistumalla, ei näitä kahta palvelukategoriaa voi yhdistää aktiivisuuskriteerin laskennassa. Liiton ja TE-toimiston palveluihin osallistumista ei siis voi laskea yhteen.

Käytännössä siis esim. liiton palveluun osallistuminen kolmena ja TE-toimiston palveluun kahtena päivänä osallistuminen ei kerrytä aktiivisuusehtoa. Sen sijaan liiton valmennukseen osallistuminen viitenä päivänä kerryttää aktiivisuusehdon, samoin TE-toimiston palveluun osallistuminen viitenä päivänä.

Miten aktiivisuus osoitetaan?

Toiminnan järjestäjän tulee antaa osallistujalle todistus, jossa kerrotaan, että järjestetty toiminta on työllistymistä tukevaa. Todistus toimitetaan työttömyysajan hakemuksen liitteeksi työttömyysetuuden maksajalle eli työttömyyskassalle tai Kelalle. Todistuksen perusteella etuuden maksajat huomioivat osallistumisen aktiivisuutta kerryttäväksi. Ilman todistusta ei saa kerrytettyä aktiivisuutta. Agronomiliitto antaa aktiivisuutta kerryttäviin palveluihin osallistumisesta todistuksen.

TE-toimistot tai työttömyysetuuden maksajat eivät tutki mallissa tarkoitettuja toimijoita, toiminnan sisältöä tai toiminnan järjestämisen tapaa. Malli perustuu toiminnan järjestäjän itsearviointiin ja osallistujalle annettavaan todistukseen palveluun tai toimintaan osallistumisesta.

Agronomiliitto toteuttaa omia työnhakuvalmennuksiaan asetusehtojen mukaisesti, mutta ei voi antaa takuuta muiden toimijoiden valmennuksista eikä eri toimien yhdistämisen lainmukaisuudesta. Aktiivimallin valmennusten ja mahdollisten muiden toimien yhdistämisessä kannattaa olla huolellinen. Kysy aina neuvoa työttömyyskassan neuvonnasta. www.erko.fi