Etätyötutkimus 2012

Agronomiliitto selvitti palkkatyössä olevien jäsentensä näkemyksiä etätyöstä, kotona työskentelystä ja muusta muualla kuin varsinaisella työpaikalla tehtävästä työstä.

Agronomiliiton etätyötutkimus

Kolmasosa Agronomiliiton palkansaajajäsenistä tekee etätyötä. Lisäksi lähes puolet haluaisi tehdä etätyötä, vaikka eivät sitä tällä hetkellä teekään. Tulokset selviävät Agronomiliiton jäsenilleen tekemästä etätyökyselystä vuodelta 2012 ja työmarkkinakyselystä 2013

Halukkuutta etätyön tekemiselle on siis selvästi enemmän kuin etätyötä tehdään. Esteenä on usein työtehtävien luonne. Etätyön tekemistä estää myös se, että työntekijä ei saa lupaa etätyön tekemiseen tai että yleinen asenneilmapiiri työpaikalla ei suosi etätyön tekemistä.

Ennalta sovitut etätyön pelisäännöt ja työyhteisön oikea asennoituminen edistävät etätyön onnistunutta hyödyntämistä työyhteisössä. On huolehdittava siitä, että etätyöntekijä integroidaan osaksi työyhteisöä. Läpinäkyvä ja avoin viestintä esimiehen ja työntekijän välillä on avainasemassa.  

Etätyöllä tarkoitetaan työtä, jossa osa säännöllisestä työajasta tehdään suullisen tai kirjallisen sopimuksen perusteella kotona tai jossakin muussa etätyösopimuksessa sovitussa paikassa.

Agronomiliitto selvitti palkansaajajäsentensä kiinnostusta etätyöhön viime syksynä tehdyllä etätyökyselyllä. Kysely oli osa asiamies Mari Rainingon Lahden ammattikorkeakoululle tekemää liiketalouden alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä.

Alta löytyy opinnäytetyö kokonaisuudessaan

raportti

PowerPoint -diat

Lisätietoja: asiamies Mari Raininko, mari.raininko (a) agronomiliitto.fi