Esimerkki päivän ohjelmasta

Päivän ohjelma (1-3 varjostajaa)

Päivä alkaa yhteisella aamukahvilla, tutustumisella ja tavoitteiden asettamisella. Alkuun varjotettavan on ainakin lyhyesti hyvä kertoa organisaatiosta, jossa työskentelee sekä esitellä lyhyesti minkäläisissä tehtävissä työskentelee. Myös varjostajan on hyvä valmistautua lyhyesti kertomaan omista opinnoistaan ja mielenkiinnon kohteistaan. Tämän jälkeen varjostavat seuraavat varjostettavaa tämän työpäivän ajan ja tutustuu mahdollisiin meneillä oleviin töihin ja projekteihin. Päivän päätteeksi käydään yhdessä loppukeskustelu ja kerrataan päivän tavoitteet.

Päivien ohjelmaa voi muokata omaan vierailuun sopivaksi ja varjostettavan työnkuvaan sopivaksi.

 

Päivän ohjelma (3-6 varjostajaa)

  • Esittäytyminen ja tavoitteiden asettaminen
  • Yrityksen/organisaation esittely ja tutustuminen
  • Varjotettavan työtehtäviin tutustuminen, myös mahdollinen varjostettavan kollegan työtehtäviin tutustuminen
  • Loppukeskustelu ja tavoitteiden purku