Työpaikkavarjostus

Ensimmäinen työpaikkavarjostus starttaa keväällä 2017.

Työpaikkavarjostus – Uusi palvelupilotti pian valmistuville opiskelijoille ja vastavalmistuneille

Työpaikkavarjostus on kevyt tapa tutustua työelämään ja eri työtehtäviin kuin mentorointiohjelma, joka vaatii enemmän tapaamisia ja tavoitteiden asettamista. Ideana varjostuksessa on, että jo työelämässä oleva ottaa itselleen työhön tutustujan tai tutustujia varjostamaan heitä yhden työpäivän ajan. Päivän päätteeksi varjostaja ja varjostettava käyvät keskustelun siitä mitä ajatuksia päivä kummassakin on herättänyt. Kokeneempi ammattilainenkin voi oivaltaa ja oppia lisää nuoren näkökulmista. Katso tästä esimerkki varjostuspäivän ohjelmasta.

Ensimmäinen työpaikkavarjostus alkaa keväällä 2017. Pilottijakso kestää vuoden 2017 ajan ja työpaikkavarjostuksen pilottiryhmään valitut kokoontuvat vuoden aikana 3 kertaa. Kokoontumisiin voi osallistua myös etäyhteydellä. Työpaikkavarjostuksia tehdään yksin tai ryhmissä vuoden aikana "omalla ajalla". Varjostajien kontaktointia tehdään yksin ja yhdessä. Ohjeita ja tukea saat Agronomiliitolta.

Lisätietoja: opiskelijat(at)agronomiliitto.fi

Haku varjostajaksi on päättynyt vuoden 2017 osalta.

 

Mitä varjostaja (opiskelija, vastavalmistunut) voi parhaimmillaan saada?

  • helppo tapa tutustua työtehtäviin, työyhteisöihin, työnantajiin
  • voi hyödyntää jo olemassa olevia kontakteja
  • pääsee verkostoitumaan alan osaajiin
  • saa tukea opintojen suunnitteluun ja suuntautumiseen omalla alalla

Mitä varjostettava (työntekijä, työyhteisö, työpaikka) voi parhaimmillaan saada?

  • rakentavaa palautetta ulkopuoliselta
  • varjostettavalle positiivinen kokemus
  • auttaa nuoria alalle tulevia
  • luo työnantajamielikuvaa
  • näkyvyys Agronomiliiton opiskelijoille

Kutsu opiskelijat tutustumaan työyhteisöösi ja työtehtäviisi! Haastamme kaikki Agronomiliiton jäsenet ottamaan parin tai pienen ryhmän alaa opiskelevia tutustumaan työhönsä yhden päivän ajaksi.

Ilmoita tällä lomakkeella kiinnostuksestasi toimia varjostettavana.