Tuottavuusjohtamisen valmennusohjelman ei toteutunut vielä tässä vaiheessa

Agronomiliiton pää- ja sivutoimisille viljelijöille valmistelussa TTS:n kanssa ollut tuottavuusjohtamisen valmennusohjelma ei toteudu keväällä 2019 suunnitellulla tavalla, sillä ilmoittautuneiden määrä jäi hieman alle minimirajan. Kiitos kaikille ilmoittautuneille.

Tarjolla olleen valmennusohjelman tarkemmat tiedot oheisessa liitteessä.

Liiton viljelijävaliokunta on arvioinut koulutuksen sisällön hyödylliseksi liiton viljelijäjäsenille, minkä vuoksi tarkoituksena on palata aiheeseen vielä lähitulevaisuudessa.