Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Tavoitteena on, että erimielisyydet työpaikoilla ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, jolloin Agronomiliiton lakimies toimii tukena ja apuna. Jos joudut kiistaan työnantajan kanssa, ota yhteyttä Agronomiliittoon.

Oikeusturvavakuutus korvaa ne kulut, jotka jäsenelle aiheutuvat työ- tai virkasuhteeseen tai ammattiin liittyvässä riita- tai rikosasiassa Pohjoismaissa. Vakuutus korvaa lähinnä oikeudenkäyntikulut ja asianajajan käytöstä aiheutuneet kulut. Korvauksen enimmäismäärä yhtä vahinkotapahtumaa kohti on 10 000 euroa. Jäsenen omavastuuosuus on 15 % oikeudenkäyntikuluista tai vähintään 150 euroa. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisestä sovitaan liiton lakimiehen kanssa. Jäsenellä on oikeus valita asianajaja oikeudenkäyntiä varten.

Vastuuvakuutus taas korvaa henkilö- ja esinevahingon, jonka vakuutettu aiheuttaa ammatissaan virheellä tai laiminlyönnillä, josta hän lain mukaan on korvausvastuussa. Jäsenet ovat vakuutettuja toimiessaan työssä, virassa tai ammatissaan työskennellessään Pohjoismaissa. Myös opiskelijajäsenet ovat vakuutettuja opiskeluajan työsuhteissa ja kesäharjoittelun aikana. Vastuuvakuutuksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingossa on 100 000 euroa. Omavastuuosuus on 100 euroa. Vakuutus tulee voimaan jäsenyyden alkamisesta lukien.

HUOM:
Vastuu- ja oikeusturvavakuutus EI kata sellaista ammatinharjoittamista, joka tapahtuu rekisteröidyllä toiminimellä tai yhtiömuodossa.

Ole aina ensin yhteydessä Agronomiliittoon neuvottelupäällikkö Linda Kanniaiseen, jos sinulle sattuu vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva vahinko.


Näitä vakuutuksia ei saa yksityishenkilönä, vakuutusyhtiöt myöntävät niitä vain liitoille.