Osaamisen ostajat ja myyjät - tulevaisuuden työnantajat ja työntekijät?

26.1.2017 13:31

Vuoden ensimmäisessä tapaamisessa suunnittelin uraryhmän kollegoiden kanssa osaamisen tunnistamisen verkkovalmennuksen pilotin lanseerausta.Tässä valmennuksessa opit tunnistamaan, oivaltamaan ja sanoittamaan moninaista osaamistasi. Kesto on kolme viikkoa. Valmennukseen voit osallistua sinulle sopivaan aikaan missä haluat. Tarvitset vain päätelaitteen ja verkkoyhteyden. Valmennus toimii myös mobiilisti.

Osaamisen tunnistamisen verkkovalmennuksen pilottiin mahtuu mukaan 10 ensimmäistä. Ilmoittaudu mukaan.

Kuvassa alarivissä vasemmalta Satu Myller Tekniikan akateemiset TEK, Marjut Hallavo Suomen Ekonomit, Anu Kaasalainen Insinööriliitto. Ylärivissä vasemmalta Seija Utriainen Insinööriliitto, Arja Parpala Suomen Ekonomit ja Heidi Hännikäinen Agronomiliitto.

 

Kuvassa alarivissä vasemmalta Satu Myller Tekniikan akateemiset TEK, Marjut Hallavo Suomen Ekonomit, Anu Kaasalainen Insinööriliitto. Ylärivissä vasemmalta Seija Utriainen Insinööriliitto, Arja Parpala Suomen Ekonomit ja Heidi Hännikäinen Agronomiliitto.

 

 

Osaamisteeman ympärillä meitä puhututti erityisesti Yritysfuturologi, KTT Tarja Meristön ajatukset siitä, että tulevaisuudessa ei ole työnantajia tai työntekijöitä. On vain osaamisen ostajia ja osaamisen myyjiä. Totesimme, että osaamisen tunnistamisen sekä sanoittamisen merkitys tulee vain lisääntymään jatkossa.

 

Tarja Meristö luettelee työelämän tärkeimmiksi osaamisalueiksi:

1. Yleissivistys, käytöstavat

2. Työskentelytavat (työpajat, haastattelut, puheen pito, pöytäkirjat jne.)

3. Looginen ajattelu (matematiikka)

4. Ideointikyky

5. Näköalan vaihto, toisen asemaan asettuminen

6. Myyntitaito

7. Asioiden loppuun asti tukeminen, sitoutuminen, vastuunotto.

 

Tartun näistä osaamisalueista myyntitaitoon, jota moni kavahtaa.  Myynti koetaan ikävänä ja vastenmielisenä osaamisalueena. Käytännössä jokapäiväinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus voidaan myös ajatella myyntitilanteeksi. Tuodessasi esille omia näkemyksiäsi ja ajatuksiasi olet tilanteessa, jossa yrität vakuuttaa muut kuuntelijat, eli myydä heille oman näkemyksesi. Hyvin moni tilanne työelämässä on verrattavissa tällaiseen myyntitilanteeseen. Asiakkaan tarpeiden kuuntelemiseen ja työnhakutilanteessa työnantajan tarpeiden kuuntelemiseen. Osaamista kannattaa tunnistaa ja sanoittaa konkreettisten tekemisten kautta. Silloin osaamisesta kertominen ei tunnu itsekehuilta eikä myyntitilanteelta, vaan kerromme siitä mitä olemme tehneet ja mitä saaneet aikaiseksi. Oletko koskaan pohtinut millainen ajatusten myyjä sinä olet?  Kenen kanssa voisit harjoitella myymisen taitoa jo tänään?

 

Osaamisselvitys Agronomiliiton jäsenille tammikuussa!

Jäsenenä tulet saamaan 30.1.2017 linkin osaamisselvitykseemme osoitteesta ”Agronomiliitto via Webropolsurveys messages-noreply@webropolsurveys.com”.

Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa jäsenistömme osaamista sekä tulevaisuuden osaamistarpeita. Saamme jo nyt hiljaisia signaaleja siitä, että esim. rakenteellinen kehittäminen, digitalisaatio, globalisaatio ja kiertotalous tulevat aiheuttamaan muutoksia jäsenistömme osaamistarpeeseen. Liiton palveluita kehittämällä haluamme tuoda oman panoksemme jäsentemme osaamisen uudistamiseen siten, että se vastaisi entistä paremmin uusia osaamistarpeita ja tehtäviä.

Selvityksessä kysytään osaamisia erilaisten osaamispatteristojen kautta. Osa kysymyksistä on avoimia, kuten ”Mitä osaamista ja taitoja koet tarvitsevasi oman urakehityksesi edistämiseksi?”

Osaamisselvityksen tulosten hyödyntäminen

Selvityksen tuloksia käytetään suunniteltaessa liiton uusia palveluita, ”ammatillisen kehittymisen palvelut”. Palvelu tulee kokoamaan erilaisia koulutuskokonaisuuksia liiton jäsenille. Kokonaisuudet suunnitellaan selvityksestä nousevien teemojen ympärille.
Selvityksen pohjalta luodaan myös mahdollisimman monta erilaista osaamisprofiilia, joita jäsenet voivat hyödyntää pohtiessaan omaa suuntaansa, siihen liittyviä osaamistarpeita sekä kouluttautumista.
Viestimme osaamis- ja koulutustarpeista myös koulutusten järjestäjille, jotta koulutustarjonta vastaisi mahdollisimman hyvin tarpeitanne.

 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 200 euron arvoinen ruokalahjakortti. Myös tätä kautta haluamme tukea 120v juhlavuotemme teemaa "Suomi kasvaa ruoasta". Teema näkyy monipuolisesti vuoden tapahtumissa ja toimenpiteissä.

Osaamistarinat

Juhlavuonnamme haluamme nostaa esiin suomalaista ruokaa ja alamme osaamista sekä tukea kotimaisen ruokaketjun kilpailukyvyn kehittymistä. Kasvu syntyy osaamisesta, jota alojemme osaajat tuottavat. Tulemme vuoden aikana keräämään jäsenistöstä osaamistarinoita.

Haluaisitko sinä kertoa meille omasta osaamisestasi? Mikä sinua innosti kehittymään oman alasi osaajaksi? Minkälaisia polkuja olet käynyt läpi? Mitä ylä- ja alamäkiä tiellesi on sattunut? Mikä omalla alallasi on sinulle erityisen palkitsevaa ja innostavaa?

Tuleeko mieleesi joku työkaverisi tai muu tuttusi, jonka osaamistarina olisi kiinnostavaa luettavaa meille kaikille? Onko jokin alasi keksintö tai innovaatio jäänyt mielestäsi liian vähälle huomiolle. Pohdi tätä jo nyt ja lähde mukaan tai ”ilmianna” kaverisi, kun lähiaikoina ryhdymme keräämään alamme osaamistarinoita! 

Heidi / Urapalvelut

 

 

Lähetä kommentti