Mitä osaamista tulet tarvitsemaan? - jäsentutkimus tammikuussa 2017

23.12.2016 16:32

Työn murroksesta on heitelty erilaisia arvioita. Onko niin, että jo lähitulevaisuudessa yhden työnantajan palveluksessa tehtävä kahdeksasta neljään -työ on enemmänkin poikkeus kuin sääntö? Tätä pohdimme tällä hetkellä paljon eri yhteyksissä hoitaessamme jäsentemme asioita.

Nopeaa muutosta vauhdittavat muun muassa kansainvälinen kilpailu ja elinkeinorakenteen muutos. Tässä kaikessa mukana on myös digitalisaatio, joka synnyttää tarpeen uudenlaisille osaamisille. Työn määrä vähenee vääjäämättä tietyillä aloilla ja tietynlaisissa tehtävissä. Tähän vaikuttavat uudet teknologiat: digitalisaatio, robotisaatio, virtualisoituminen, bioteknologia, farmakologia, nanomateriaalit, keinoäly jne. Pysäyttävää itselleni oli, kun luin, että tämänhetkistä muutosta on verrattu laajuudeltaan siihen, kun sähkö aikanaan otettiin laajamittaisesti käyttöön! Miten se mullisti radikaalisti ihmisten työskentelytapoja ja ajatusmaailmaa.

Vaikka työpaikkoja häviää, niin samalla syntyy varmasti myös uutta työtä. Osaamistarpeet tulevat muuttumaan. Jos emme varaudu muutokseen, on vaarana, että avoimiin työpaikkoihin ei löydy sopivia tekijöitä. Uudenlainen työ vaatii uudenlaista asennetta ja osaamista. Sen lisäksi se vaatii myös uudenlaisia pelisääntöjä.

Mietittäviksi tulee, esimerkiksi mitä työsuhteille osana digitalisoitumista tapahtuu. Miten ja millä tavoin tulevaisuuden uudessa rakenteessa - ilman nykyisenlaista työsuhdetta - järjestetään mm. alustatalouden, pilvityön ja muiden alisteisessa asemassa työskentelevien työsuhdeturva, sosiaaliturva ja edunvalvonta. Näitä asioista miettimään ja ratkomaan on perustettu uusi Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestö.

 

Mitä osaamista tulet tarvitsemaan? - jäsentutkimus tammikuussa 2017

Töitä tulee riittämään, mutta kysyntä tulee muuttumaan. Muutokseen kannattaa varautua etukäteen, jotta se ei tule yllätyksenä. Oman osaamisen päivittäminen työn ohessa on tätä päivää. Tuleva muutos tulee yltämään jokaiselle tasolle organisaatioissa. Muutokseen kannattaa varautua hyvissä ajoin.

Agronomiliitto tulee tekemään tammikuussa 2017 selvityksen jäsentensä osaamisista ja osaamistarpeista. Selvitys tulee olemaan kaksiosainen:
1. Ensimmäisen osan tarkoitus on selvittää tämänhetkisiä ja tulevia osaamistarpeita, jotta liitto pystyy luomaan uusia palveluita jäsenilleen sekä suunnittelemaan tarpeenmukaista koulutusyhteistyötä täydennyskoulutusta tarjoavien tahojen kanssa.
2. Toisen osan tarkoituksena on tuoda esille jo olemassa olevaa osaamista alaltamme julkaisemalla selvityksen kautta saatuja osaamistarinoita.

Selvityksen ensimmäinen osa tullaan tekemään yhteistyössä Focus Master Oy:n kanssa. Tiedonkeruu tapahtuu sähköisesti webropol-palvelun kautta.

Voit osallistua keskusteluun aiheesta jo etukäteen liiton suljetussa LinkedIn -ryhmässä.

https://www.linkedin.com/groups/6770519

 

Heidi / Urapalvelut

Lähetä kommentti