Mistä yrittäjän osaaminen on tehty? / Kaisa Välivehmas, Uniikkiura Oy

20.1.2017 08:00

Tapasin viime viikon lopulla Kaisan Uniikkiura Oy:stä. Hän on ohjannut vuosien aikana eri rooleissa tuhansia opiskelijoita, työnhakijoita, työntekijöitä ja yrittäjiä työelämän eri tilanteissa uuteen työhän, samaan työhön eri roolissa tai yrittäjyyteen.

Keskustelimme osaamisesta yrittäjän näkökulmasta sekä pohdimme yhdessä myös sitä, miten liiton urapalveluiden coaching ja sparraus voisi palvella liiton yrittäjäjäseniä erilaisissa tilanteissa. Totesimme molemmat, että myös yrittäjän on tärkeää tunnistaa omia vahvuuksiaan ja osaamisalueitaan, jotta työ olisi tuottavaa ja samalla mukavaa. Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen auttaa myös kehittämään ja myymään omaa asiantuntijuutta.

Juhlavuoden yhtenä teemana liitto tulee kehittämään ammatillisen kehittymisen palveluita. Kehittämistyön tueksi liitto tekee jäsenistölleen osaamisselvityksen. Myös yrittäjäjäsenet saavat linkin kyselylomakkeeseen. Kannattaa vastata ja vaikuttaa muotoutuviin palveluihin.

 

Pyysin Kaisaa kirjoittamaan muutaman rivin omasta näkökulmastaan yrittäjän osaamisesta:

”Yrittäjä on kehittäjä, myyjä, markkinoija, hallinnoija, ennakoija, laskija ja suunnittelija. Kuvaus on kuin ”täydellisestä työpaikkailmoituksesta”. Yrittäjän olisi ehkä hyvä olla tuota. Todellisuudessa yrittäjä pyrkii maksimoimaan osaamisensa, koska osaamiseen perustava tekeminen on hauskaa ja tuottavaa. Muu osaaminen haetaan ympäriltä, verkostoista tai se ostetaan.

Aivan kuten palkkatöissäkin osaaminen, jota haluaa kehittää ja hyödyntää, on kullanarvoista ja vakuuttavaa. Aika yhteisiä yrittäjän osaamisia on kuitenkin helppo löytää. Ja, kun miettii, tuotahan se palkkatyössäkin: asennetta, yhteistyötä, uskoa, sisua ja osaamista.

 

Yrittäjän osaaminen on

1. Asennetta: Tilanteessa kuin tilanteessa pulpahtaa kuin korkki pinnalle, uudet metkut mielessä. Se on myös sitä, että tajuaa, että kyseessä on vain työ, jota voi tuunata, sen voi vaihtaa ja sen pitäisi tuoda rahaa elämiseen. Mikään noista ei poissulje intohimoa tekemiseen. Asenne asettaa asiat uomiinsa. Auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja antamaan tilaa toisten vahvuuksille.

2. Tiimityötä: Kun antaa, saa. Kun saa, haluaa antaa enemmän. Kun moni antaa ja saa, asiakkaat hyötyvät. Niitä tulee enemmän. Yritykset menestyvät.

3. Lapsenuskoa: Uskoa siihen, että kaikkea ei ole vielä keksitty ja kaiken voi tehdä aina uudella tavalla. Se osaaminen ei tunne kateutta tai tukehdu kilpailuun. Se käyttää energiansa positiivisten ihmisten kanssa ja haluaa tehdä maailmaa paremmaksi.

4. Yrittäjän osaaminen on sitkeyttä ja nöyryyttä ja yksinäisyyttä. Tiedän sen. Kokemuksesta. Jos ei itse usko juttuunsa, ei kukaan. Usko luo sitkeyttä. Nöyryys on oppimista, palautteen sietämistä ja sen käsittelyä. Yksinäisyys on sitä, että kello tikittää, mutta kukaan ei enää valvo tuntejasi. Kaikki on itsestä kiinni.

5. Yrittäjän osaaminen on osaamista, asiantuntijuutta. Siinä jutussa, palvelussa, tuotteessa, asiassa – jollekin, jostakin syystä, jollakin tavalla on oltava syy ja virike antaa kaikkensa peliin.”

 

Uniikkiura Oy

Kaisa Välivehmas, FM, valmentaja, pedagogi, kirjailija

Kaisa on ohjannut vuosien aikana tuhansia opiskelijoita, työnhakijoita, työntekijöitä ja yrittäjiä työelämän eri tilanteissa uuteen työhän, samaan työhön eri roolissa tai yrittäjyyteen. Kaisa on kulkenut vaiheikasta polkua opettajasta TE-toimiston asiantuntijaksi, oppimisvalmentajasta pk-yritysten kehittäjäksi ja lopulta kirjailijasta yrittäjäksi. Kiinnostus toiseen ihmiseen ja usko siihen, että kaikille löytyy oikea paikka työelämässä, kulkee hänen ohjenuoranaan jokaisessa päivässä.

 

Tulet saamaan tammikuun lopussa linkin Agronomiliiton osaamisselvitykseen

Vietämme 120-vuotisjuhlaa teemalla "Suomi kasvaa ruoasta". Haluamme nostaa esiin suomalaista ruokaa ja alamme osaamista sekä tukea kotimaisen ruokaketjun kilpailukyvyn kehittymistä. Osana juhlavuoden toimenpiteitä haluamme kehittää uusia palveluita jäsentemme ammatillisen kehittymisen tueksi. Vastaa siis kyselyyn! Palveluiden sisältö kehitetään kyselyn vastausten pohjalta. Kasvu syntyy osaamisesta!

 

-Heidi / Urapalvelut

#agronomiliitto #suomikasvaaruoasta #agronomiliitto120 #osaaminen

Lähetä kommentti