Tutkimusapuraha tutkimuslaitoksissa työskenteleville

Toissijainen tukimuoto on varojen ohjaaminen tutkimuslaitoksissa työskenteleville. Sitä käytetään erityisesti silloin, jos varoja ei muutoin voida suunnitellulla tavalla ohjata riittävästi suunniteltuihin tarkoituksiin. Myönnetään myös työryhmille.

Rahoituksen voi saada tutkimushankkeelle myös enintään kolmeksi vuodeksi. Vuonna 2017 ja/tai 2018 rahoitusta saaneet useampivuotiset hankkeet asetetaan tässä kategoriassa etusijalle, jos hankkeen eteneminen voidaan osoittaa väliraportoinnilla. Väliraportista tulee antaa selkeä kuva hankkeen etenemisen vaiheesta, saavutetuista tuloksista, varojen käytöstä sekä jatkosuunnitelmasta. Myös jatkohakemuksissa edellytämme uutta lausuntoa ainakin kevään 2019 haussa (Tämä ohjeistus poikkeaa viime vuoden käytännöstä).

Rahoitusta voidaan myöntää tieteelliseen tarkoitukseen vuodessa 20 000, 15 000 tai 10 000 euroa. Myös suurempia kohdennettuja hakuja voidaan tarpeen mukaan avata.