Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha (4-11 kk)

Osittainen henkilökohtainen tutkimusapuraha muodostuu 2 000 euron / väitelleille 2 333 euron kuukausittaisesta henkilökohtaisesta apurahasta 4 - 11 kk:n työskentelyyn sekä 125 euroa/kk kulumäärärahasta tutkimuksen kuluihin ja/tai matkakuluihin.

Tarvittaessa maksettava ja sitoumukseen perustuva yleiskustannuslisä apurahansaajan tutkimuspaikalle voi olla enintään 145 euroa kuukaudessa.

Henkilökohtaisten tutkimusapurahojen tarkoituksena on mahdollistaa tutkijan omistautuminen tutkimustyöhönsä tietyksi ajaksi muusta työstä vapaana. Pääsääntöisesti apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti toisen apurahan tai ansiotyön kanssa (lukuun ottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 20 % työajasta). Apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti samaan kohteeseen toisen apurahan kanssa.

Henkilökohtaiset apurahat koostuvat henkilökohtaisesta tutkimusapurahasta ja kulumäärärahasta tutkimuksen kuluihin ja/tai matkakuluihin. Henkilökohtaiseen apurahaosuuteen sisältyy n. 15 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu, mikä apurahansaajan tulee itse maksaa saamastaan apurahasta Melalle. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi.

Lisäksi henkilökohtaisen tutkimusmäärärahan saajan tiedekunnalle tai tutkimuslaitokselle (ei ulkomaiselle yliopistolle) voidaan maksaa erillinen yleiskustannuslisä apurahatutkijan hankkeen toteuttamiseen tarvittavien tavanomaisten perusedellytysten turvaamiseksi. Yleiskustannuslisän saamiseksi pitää hakijan esittää ko. tutkimuspaikan sitoumus, että tutkimustyö voidaan tehdä ko. tiloissa.