Kannustusstipendit maatilatyöskentelyyn 2020

Agronomiliitto haluaa olla mukana poikkeusaikana tukemassa kotimaista maatalous- ja elintarvikealaa Suomi kasvaa ruoasta -teeman mukaisesti. Vuoden 2020 stipendien erillishaku liittyy maatilojen lisätyövoiman tarpeeseen koronapandemian aikana.

Stipendit suunnataan Töitäsuomesta.fi-palvelun kautta tapahtuvaan maatilatyöskentelyyn. Stipendin saajan tulee olla Agronomiliiton jäsen hakiessaan stipendiä sekä työskentelyn aikana. Stipendit myönnetään opiskelijoille ja vastavalmistuneille (=valmistumisesta enintään 2 vuotta) hakujärjestyksessä, mikäli hakuehdot täyttyvät. Työskentelyn minimikesto on kaksi viikkoa. Harjoittelu/työskentelypaikan tulee olla vahvistunut ennen kuin voit hakea stipendiä. Stipendin suuruus on 100 €.

Hakuaika jatkuu toistaiseksi ja enintään siihen asti, kun tähän tarkoitukseen varattuja varoja riittää.

Hakuohjeisiin ja sähköiseen hakujärjestelmään pääset tästä.